top of page

privacy verklaring

De privacy van alle gebruikers van lenndl.com wordt gerespecteerd en de eigenaar van deze website draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij via lenndl.com verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring krijg je meer informatie over hoe lenndl.com omgaat met de persoonlijke gegevens die via deze website worden verkregen.

 

Contact via de website

Via de website kun je via e-mail of telefoon met Virginie Manjoero in contact komen. De gegevens die hierbij worden verzameld zijn: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden maximaal twee maanden na het laatste contact bewaard, zodat er ruimte is voor eventuele opvolging indien nodig.

 

Gegevens bij samenwerking

Indien er wordt overgegaan op een samenwerking, heeft de eigenaar van lenndl.com jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betaalgegevens nodig om te kunnen factureren. Deze gegevens worden tot zeven jaar na afronding van de opdracht bewaard (wettelijke bewaartermijn).

 

Verstrekking van gegevens aan derden

In het geval van een samenwerking worden ten behoeve van de administratie van LENNDL bovengenoemde gegevens uitsluitend met Moneybird.com gedeeld. Hiertoe is tussen beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Inzage, wijziging of verwijderen

Als je vragen hebt over je persoonsgegevens of deze wilt inzien/wijzigen/verwijderen kun je altijd contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy verklaring. Je hebt hierbij de volgende rechten:

- recht op vergetelheid

- recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en/of verwijderen

- recht om je persoonsgegevens over te dragen

- recht op beperking van verwerking

- bezwaar maken tegen bepaald gebruik

Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om je te identificeren.

 

Klacht indienen

Op grond van de privacy wetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Virginie Manjoero

Delftlaan 247

2024 CB Haarlem

0645416060

In geval wijziging van de privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

bottom of page